Glas en Keramiek restauratie

Glas en Keramiek zijn niet de meest vergevende materialen om te restaureren. Deze vaak glanzende en (semi)transparante voorwerpen stellen hoge eisen aan de toegepaste materialen en restauratietechnieken – elke oneffenheid wordt immers genadeloos blootgelegd.

Het materialenpalet van de hedendaagse glas- en keramiekrestaurator wordt gedicteerd door begrippen als stabiliteit, compatibiliteit en reversibiliteit. Wat er in de praktijk op neerkomt dat de gebruikte materialen zeer lang meegaan, geen schade aan het object toebrengen en dat ze volledig te verwijderen zijn.

De laatste decennia is diepgaand academisch onderzoek gedaan naar diverse verouderingsprocessen in glas en keramiek, maar ook naar de diverse restauratiematerialen en technieken in omloop. Dit heeft het vakgebied naar een hoger plan weten te tillen. 

Maakt dit mijn werkzaamheden alleen lonend voor de restauratie van onbetaalbare Ming-vazen of peperduur Venetiaans Glas? Ook voor díe objecten waarvan de waarde niet zozeer in geld uit te drukken is, maar in bijvoorbeeld een dierbare herinnering, probeer ik in overleg een passende oplossing te bieden.

Naast restauratie van glazen en keramische objecten, heb ik ook ervaring met het vervaardigen van opslag- en tentoonstellingsmateriaal voor diverse musea.

Een greep uit de werkzaamheden

glas in beeld gebracht

Het verlijmen van glas in beeld gebracht

terracotta beeld

Restauratie van een terracotta beeld