Roy van der Wielen (1985)

In 2019 behaalde ik mijn professioneel doctoraat in de conservering en restauratie van glas, keramiek en steen aan de Universiteit van Amsterdam.

Naast praktische restauratie experimenteer ik graag met nieuwe materialen en restauratietechnieken. Mijn laatste publicatie op dit gebied was ‘Thermocasting of PARALOID B-72: Solvent-Free Production of Acrylic Flat-Glass Restoration Casts’ (in samenwerking met Suzan de Groot, Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed)

Tot mijn opdrachtgevers behoren diverse musea, antiquairs, instellingen, monumenten en particuliere collecties.